doradztwo

Mając na uwadze, jak bardzo jesteście Państwo pochłonięci prowadzeniem badań, projektowaniem i bieżącą działalnością swoich firm, staramy się Wam pomóc, oferując doradztwo patentowe. Opatentowanie konkretnych rozwiązań wymaga przygotowania obszernej dokumentacji oraz przejścia długiej i skomplikowanej procedury. Ubiegający się o ochronę zobowiązany jest przedłożyć podanie oraz opis wypracowanego rozwiązania. Zgłaszający wnosi również zastrzeżenia patentowe albo ochronne, rysunki i skrót rzeczonego opisu. Na wszystko to zwyczajnie możecie nie mieć Państwo czasu. Zdajemy sobie również sprawę z tego, że możecie doskonale czuć się na polu kreacji, ale pilnowanie mozolnych posunięć urzędowych i formalnych może być dla Was nużące i mało komfortowe. O tym, jak bolesne mogą być zaniedbania i opieszałość w tej materii, niech świadczy fakt, iż często zdarza się, że firmy podejmują działania związane z ochroną patentową, dopiero gdy ktoś naruszy ich interesy lub konkurencja wykorzysta stworzone rozwiązanie.

Należy pamiętać, że jedynie odpowiednio przygotowana dokumentacja patentowa jest podstawą do wystąpienia przed Urzędem Patentowym i właściwymi sądami rozstrzygającymi spory. Dlatego dokumenty sporządzamy skrupulatnie, wykorzystując bogate doświadczenie oraz doskonałą znajomość obowiązujących przepisów prawa patentowego.

Aby więc pomóc i uchronić Państwa przed przykrymi sytuacjami, oferujemy:

  • pełne doradztwo patentowe w zakresie strategii ochrony i zarządzania własnością intelektualną w odniesieniu do celów biznesowych firmy,
  • sporządzanie badań i analiz odnośnie do praw własności intelektualnej i przemysłowej,
  • pomoc w przygotowaniu portfolio patentowego przedsiębiorstwa,
  • monitorowanie zgłoszeń i rejestracji kolizyjnych oznaczeń,
  • przygotowywanie umów związanych z ochroną własności intelektualnej ,
  • sporządzanie wycen.