doradztwo
Często zdarza się, że firmy podejmują działania związane z ochroną patentową dopiero, gdy ktoś naruszy ich interesy lub konkurencja wykorzysta stworzone rozwiązanie.


Aby zapobiec takim sytuacjom oferujemy kompleksowe doradztwo patentowe:

• W zakresie strategii ochrony i zarządzania własnością intelektualną w odniesieniu do celów biznesowych firmy
• Sporządzanie badań i analiz odnośnie praw własności intelektualnej i przemysłowej
• Pomoc w przygotowaniu portfolio patentowego przedsiębiorstwa
• Monitorowanie zgłoszeń i rejestracji kolizyjnych oznaczeń
• Przygotowywanie umów związanych z ochroną własności intelektualnej
• Sporządzanie wycen