5 korzyści wynikających z ochrony patentowej

Chcąc przyczynić się do wzrostu konkurencyjności i lepszego wykorzystania potencjału podmiotów rynkowych warto pomyśleć o ochronie patentowej. Może ona wynosić...
Read More

Czy można legalnie korzystać z cudzego znaku towarowego?

Definicja znaku towarowego jest jasna – to każde oznaczenie towaru lub usługi, którego funkcją jest odróżnienie towaru jednego producenta od...
Read More

Jak wygląda procedura patentowania w Polsce, Europie i na świecie?

Słownikowa definicja słowa patent informuje nas, że jest to dokument, którego zadaniem jest zagwarantowanie wynalazcy wyłącznych zysków z jego wynalazku....
Read More