WZORY PRZEMYSŁOWE

Wzorem przemysłowym może być kolor, wygląd czy kształt wytworu. Design jest jedną z tych składowych, które często decydują o wyborze produktu, dlatego też może podlegać prawnej ochronie. Z możliwości objęcia ochroną wyglądu swoich wyrobów z powodzeniem korzystają przedstawiciele różnych branż m.in. budowlanej, meblarskiej, odzieżowej, ale też projektanci krojów pism. Nowatorski kształt okna, futurystyczna kanapa, modny fason sukienki, elegancka czcionka – wszystko to można, a nawet należy chronić. Zdecydowane kroki w tym kierunku mogą opłacić się polskim projektantom i producentom, szczególnie w dobie taniej i masowej produkcji rodem z Dalekiego Wschodu. Ochrona wzoru przemysłowego może wynosić w Polsce maksymalnie 25 lat, czyli 5 pięcioletnich okresów wyłączności.

Z zabezpieczania praw do wzorów przemysłowych korzystają przede wszystkim firmy działające w niemal wszystkich branżach. Wzór przemysłowy może dotyczyć nie tylko samego wytworu, np. zabawki, mebla czy obuwia. Może być związany również z ornamentacją, wyglądem etykiety, logotypu czy wzoru graficznego. W przeciwieństwie do wzoru użytkowego, który ma za zadanie ochronę unikalnych funkcji czy technologii danego produktu, wzory przemysłowe zabezpieczają przede wszystkim wyjątkowe cechy wyglądu wyrobu. Warto zdawać sobie sprawę z tej różnicy, aby w optymalny sposób wykorzystać prawa przysługujące twórcom.

Rolą rzecznika jest pomoc autorowi w zarejestrowaniu danego wzoru, a także interweniowanie, jeśli ktoś naruszy prawa autora. Zgodnie z przepisami, twórcy przysługuje szereg możliwości działania w przypadku w przypadku bezprawnego wykorzystania wzoru przemysłowego. Skorzystanie z wsparcia specjalisty może znacznie przyspieszyć sporne postępowanie i przyczynić się do orzeczenia na korzyść poszkodowanego twórcy.

Czy każdy wytwór może być chroniony?

Warto mieć na uwadze, że nie wszystkie cechy wytworu mogą być chronione jako element wzoru przemysłowego. Nie chroni się cech o charakterze jedynie technicznym. Stąd na przykład śrubka o określonym gwincie nie może zostać objęta ochroną wzoru przemysłowego. Z kolei prawo ochronne dotyczące wyglądu wytworu zapewnia wzór użytkowy.

Nie chroni się również cech, które muszą być odtworzone w dokładnych wymiarach i formie, by dzięki temu zapewnić współdziałanie jednego wytworu z drugim. Nie da się więc zastrzec choćby mocowania dziecięcego fotelika samochodowego.

Pomagamy naszym klientom nie tylko w zarejestrowaniu wzoru przemysłowego, ale także w jego ochronie. Dlatego, jeśli zdarzy się sytuacja, że zarejestrowany przez nich wzór przemysłowy zostanie naruszony, to nasza kancelaria przygotuje wówczas w ich imieniu list ostrzegawczy i przesyła go do naruszycieli. Podejmiemy się także prowadzenia negocjacji, których celem jest osiągnięcie porozumienia między stronami.

Our office provides:

  • badania zdolności rejestrowej,
  • zgłoszenia wzorów przemysłowych w trybie krajowym w Urzędzie Patentowym RP (UP RP), wzorów przemysłowych Wspólnoty w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej (OHIM) oraz międzynarodowym trybie (WIPO),
  • dokonywanie cesji praw w rejestrach krajowych i wspólnotowych,
  • prowadzenie postępowań spornych przed urzędami,
  • sporządzanie opinii prawnych w sprawach naruszeń praw wyłącznych, związanych z wzorami przemysłowymi oraz czynów nieuczciwej konkurencji,
  • przygotowywanie umów licencyjnych dotyczących wzorów przemysłowych,
  • pilnowanie terminów opłat okresowych dotyczących ochrony wzorów przemysłowych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszą kancelarią. Udzielimy wszelkich informacji.