Wynalazki
Zarówno Aleksander Graham Bell, powszechnie znany jako wynalazca telefonu jak i Thomas Edison zapamiętany dzięki stworzeniu żarówki, nie byliby do dzisiaj bohaterami książek historycznych, gdyby nie… opatentowali swoich wynalazków! I choć nad obydwoma przedmiotami pracowały całe zespoły, to jednak historia zapamiętała wyłącznie tych, którzy opatentowali. Warto o tym pamiętać i stworzyć przewagę konkurencyjną - gdy jesteśmy autorami wynalazku Urząd Patentowy RP może udzielić nam szczególnej ochrony w postaci praw wyłącznych.


W naszej ofercie związanej z wynalazkami znajdują się:

Badania zdolności patentowej (badanie stanu techniki)
• Badanie czystości patentowej
• Opracowywanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazków w trybie krajowym w Urzędzie Patentowym RP oraz międzynarodowym w trybie PCT jak i zgłoszeń europejskich w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO)
• Walidacja patentów europejskich
• Prowadzenie postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP (UPRP) oraz sądami administracyjnymi
• Sporządzanie opinii prawnych dotyczących naruszeń patentów oraz czynów nieuczciwej konkurencji
• Przygotowywanie umów licencyjnych dotyczących patentów
• Pomoc w przygotowaniu portfolio patentowego przedsiębiorstwa
• Pilnowanie terminów opłat okresowych dotyczących ochrony wynalazków