WZORY PRZEMYSŁOWE

Wzorem przemysłowym może być kolor, wygląd czy kształt produktu. Design jest jedną z tych składowych, które często decydują o wyborze produktu, dlatego też może podlegać prawnej ochronie. Z możliwości objęcia ochroną wyglądu swoich wyrobów z powodzeniem korzystają przedstawiciele różnych branż m.in. budowlanej, meblarskiej, odzieżowej, ale też projektanci krojów pism. Nowatorski kształt okna, futurystyczna kanapa, modny fason sukienki, elegancka czcionka – wszystko to można, a nawet należy chronić. Zdecydowane kroki w tym kierunku mogą opłacić się polskim projektantom i producentom, szczególnie w dobie taniej i masowej produkcji rodem z Dalekiego Wschodu. Ochrona wzoru przemysłowego może wynosić w Polsce maksymalnie 25 lat, czyli 5 pięcioletnich okresów wyłączności.

Warto mieć na uwadze, że nie wszystkie cechy wytworu mogą być chronione jako element wzoru przemysłowego. Nie chroni się cech o charakterze jedynie technicznym. Stąd na przykład śrubka o określonym gwincie nie może zostać objęta ochroną wzoru przemysłowego. Z kolei prawo ochronne dotyczące wyglądu wytworu zapewnia wzór użytkowy.

Nie chroni się również cech, które muszą być odtworzone w dokładnych wymiarach i formie, by dzięki temu zapewnić współdziałanie jednego wytworu z drugim. Nie da się więc zastrzec choćby mocowania dziecięcego fotelika samochodowego.

Pomagamy naszym klientom nie tylko w zarejestrowaniu wzoru przemysłowego, ale także w jego ochronie. Dlatego, jeśli zdarzy się sytuacja, że zarejestrowany przez nich wzór przemysłowy zostanie naruszony, to nasza kancelaria przygotuje wówczas w ich imieniu list ostrzegawczy i przesyła go do naruszycieli. Podejmiemy się także prowadzenia negocjacji, których celem jest osiągnięcie porozumienia między stronami.

Nasza kancelaria oferuje:

  • badania zdolności rejestrowej,
  • zgłoszenia wzorów przemysłowych w trybie krajowym w Urzędzie Patentowym RP (UP RP), wzorów przemysłowych Wspólnoty w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej (OHIM) oraz międzynarodowym trybie (WIPO),
  • dokonywanie cesji praw w rejestrach krajowych i wspólnotowych,
  • prowadzenie postępowań spornych przed urzędami,
  • sporządzanie opinii prawnych w sprawach naruszeń praw wyłącznych, związanych z wzorami przemysłowymi oraz czynów nieuczciwej konkurencji,
  • przygotowywanie umów licencyjnych dotyczących wzorów przemysłowych,
  • pilnowanie terminów opłat okresowych dotyczących ochrony wzorów przemysłowych.