wzor
Wzór użytkowy to np. kształt lub budowa smartfona, czyli nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy i zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Warto pamiętać o ochronie także i tego aspektu wytwarzanych produktów, aby nie narażać się na ich skopiowanie przez konkurencję! Podobnie jak w przypadku wynalazków, udzielane prawa ochronne są prawami wyłącznymi.


Nasza kancelaria oferuje usługi:

• Badania zdolności rejestracyjnej
• Opracowywania dokumentacji zgłoszeniowej wzorów użytkowych w trybie krajowym w Urzędzie Patentowym RP oraz w trybie międzynarodowym
• Sporządzania opinii prawnych dotyczących naruszeń praw z ochronnych wzorów użytkowych oraz czynów nieuczciwej konkurencji
• Przygotowywania umów licencyjnych dotyczących wzorów użytkowych
• Dozorowania terminów opłat okresowych dotyczących ochrony wzorów użytkowych