copyrights
Znak towarowy to jeden z najcenniejszych składników majątku firmy. Budowa marki w oparciu o nazwę firmy czy wprowadzany produkt to przedsięwzięcie długotrwałe i niejednokrotnie bardzo kosztowne - dlatego warto chronić swój znak towarowy (na przykład logo własnej firmy), przed zakusami nieuczciwej konkurencji, która może wykorzystać naszą markę do podszywania się pod produkty czy usługi, które oferujemy.


W ramach ochrony znaków towarowych oferujemy kompleksową usługę, w tym:

Badania zdolności rejestracyjnej
• Zgłaszanie znaków towarowych: w trybie krajowym w Urzędzie Patentowym RP (UP RP), w trybie wspólnotowym w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej (OHIM), trybie międzynarodowym w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO)
• Przedłużanie praw ochronnych na znaki towarowe
• Dokonywanie zmian praw własności w rejestrach urzędowych.
• Prowadzenie postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP (UP RP), Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej (OHIM) oraz Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości (ETS)
• Sporządzanie opinii prawnych dotyczących naruszeń praw w sprawach znaków towarowych oraz czynów nieuczciwej konkurencji
• Przygotowywanie umów licencyjnych dotyczących znaków towarowych
• Pilnowanie terminów, przedłużanie ochrony znaków towarowych