Jolanta Woźniak - rzecznik patentowy

Jolanta Woźniak – Patent attorney


Specializes in mechanics, electrotechnics and robotics, in disputes regarding intellectual property and valuations of intangible assets.

Holds the power to act as a representative before the Office for Harmonization in the Internal Market of OHIM in Alicante and the European Patent Office in Munich.

Absolwentka studiów politechnicznych w zakresie mechaniki i budowy maszyn oraz prawniczych studiów podyplomowych w zakresie prawa wynalazczego.

She gained experience in large state-owned enterprises, conducting cases related to the protection of industrial property.
Joanna Woźniak - rzecznik patentowy

Joanna Woźniak - Patent attorney


Specjalizuje się w sprawach z zakresu ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych oraz użytkowych w procedurze krajowej i wspólnotowej.
She also deals with international contacts.

She is graduated from the Silesian University of Technology in the field of mechanics and mechanical engineering and post-graduate studies in the field of industrial property law at the University of Warsaw.