Wynalazki
Zarówno Aleksander Graham Bell, powszechnie znany jako wynalazca telefonu, jak i Thomas Edison. zapamiętany dzięki stworzeniu żarówki, nie byliby do dzisiaj bohaterami książek historycznych, gdyby nie… opatentowali swoich wynalazków! I choć nad obydwoma przedmiotami pracowały całe zespoły, to jednak historia zapamiętała wyłącznie tych, którzy je opatentowali. Warto o tym pamiętać i stworzyć przewagę konkurencyjną – gdy jesteś autorem wynalazku, Urząd Patentowy RP może udzielić Ci szczególnej ochrony w postaci praw wyłącznych.

Może się wydawać, że dzisiejsze czasy nie sprzyjają tworzeniu wynalazków. Nie jest to prawdą. Choć obecnie, w erze cyfrowej technologii, mogą przyjmować one inną formę niż wiele lat temu, to wciąż wymagają ochrony. Patenty stanowią najskuteczniejsze zabezpieczenie przed nieuprawnionym przywłaszczeniem sobie praw do danego odkrycia. Patentując swoje dzieło, zabezpieczasz prawa do niego oraz zyskujesz pewność, że to Ty zostaniesz uznany za jego twórcę. Nadanie patentu nie jest jednak sprawą łatwą, ponieważ wymaga głębokiej analizy. Rzecznicy badają czystość patentową wynalazku oraz kontrolują zdolność patentową dotyczącą danej sytuacji.

Polskie prawo reguluje podejście do patentów i dokładnie określa, jakie działania należy podjąć, by je zgłosić oraz co można zrobić w przypadku naruszenia patentu. Ta druga okoliczność często szczególnie wymaga interwencji rzecznika. W razie wszelkich wątpliwości warto korzystać z doradztwa patentowego. Wśród skomplikowanych przepisów może być trudno odnaleźć się laikowi. Stąd pomoc profesjonalisty może być nieoceniona.

Opatentowanie wynalazku – zakres naszych działań

Our offer related to inventions includes:

• badania zdolności patentowej (badanie stanu techniki),
• badanie czystości patentowej,
• opracowywanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazków w trybie krajowym w Urzędzie Patentowym RP oraz międzynarodowym w trybie PCT jak i zgłoszeń europejskich w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO),
• walidacja patentów europejskich,
• prowadzenie postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP (UPRP) oraz sądami administracyjnymi,
• sporządzanie opinii prawnych dotyczących naruszeń patentów oraz czynów nieuczciwej konkurencji,
•przygotowywanie umów licencyjnych dotyczących patentów,
• pomoc w przygotowaniu portfolio patentowego przedsiębiorstwa.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam na doradzanie klientom w sprawach związanych z patentami w sposób najbardziej trafny i rzeczowy.