prawo autorskie

Prawa autorskie to szeroka dyscyplina prawa cywilnego, która wymaga nie tylko olbrzymiej wiedzy, ale i znajomości wielu pól, na których może dochodzić do nadużycia. Ta dziedzina obejmuje ogół norm dotyczących wykorzystania własności intelektualnej, a przede wszystkim ma na celu zabezpieczenie praw autora. Warto wiedzieć, że dzieło podlega ochronie już od momentu rozpoczęcia procesu twórczego. Oznacza to, że nie musi być skończone, aby autorowi przysługiwała do niego pełnia uprawnień. Co więcej, nabycie praw autorskich odbywa się automatycznie i nie wymaga dopełnienia żadnych formalności. Są to prawa niezbywalne i nieograniczone w czasie.

Choć zasady dotyczące tego zagadnienia wydają się bardzo klarowne, twórcy często korzystają z doradztwa patentowego, aby uchronić się przed naruszeniami. Taka pomoc jest szczególnie związana ze specyficznym rodzajem praw autorskich – prawami majątkowymi. Dotyczą one sytuacji, w której autor chce zarabiać na swoim dziele. W tym przypadku prawa autorskie mogą być przeniesione na inną osobę lub podmiot. Przykładem może być programista, który tworzy kod na zlecenie swojego pracodawcy, po czym przenosi prawa do swojego wytworu na zatrudniającego.

Doradztwo w zakresie praw autorskich

Zarówno osobiste prawa autorskie, czyli te, których nie można przenieść na inną osobę, jak i prawa majątkowe, podlegają rygorystycznej ochronie, dlatego jeśli masz podejrzenie, że ktoś naruszył Twoją własność, warto skorzystać z pomocy specjalisty.

Dlatego też nasza kancelaria oferuje:

• doradztwo i opinie prawne w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych,
• przygotowywanie umów dotyczących praw autorskich i praw pokrewnych.

Zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią – chętnie dowiemy się, jak możemy ci pomóc