Kancelaria patentowa JWJ w Krakowie

Prawo poradniki

Ekscentryczni wynalazcy, natchnieni projektanci, konsekwentni wizjonerzy – tak zwykliśmy wyobrażać sobie twórców nowatorskich rozwiązań, które na trwałe zmieniają świat. Ochrona ich dorobku to misja naszej kancelarii patentowej! Pracujemy dla Państwa od ponad dwóch dekad. Jesteśmy jedną ze starszych kancelarii patentowych – nie tylko w Krakowie, ale i w całej Polsce.
Wszystko, co nas otacza, a wyszło spod ręki ludzkiej, musiało zostać przez kogoś wcześniej wymyślone i wykonane, stając się tym samym jego własnością intelektualną. Rozumiemy, że kreatorzy jutra mogą potrzebować wsparcia w ochronie tej własności już dziś.
Bez względu na to, czy macie Państwo wątpliwości dotyczące praw autorskich, opracowaliście epokowy wynalazek, wreszcie zastanawiacie się, czy Wasz pomysł na firmę można opatentować – pozostajemy otwarci na Państwa pytania.

Czym zajmują się rzecznicy patentowi?

Na terytorium naszego państwa rzecznicy patentowi działają w oparciu o Ustawę o rzecznikach patentowych z 11 kwietnia 2001 roku (Dz. U. 2001 Nr 49 poz. 509). Sprawy opłat za czynności rzeczników reguluje natomiast właściwe Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.
Do zadań rzecznika patentowego należy reprezentowanie podmiotów gospodarczych, jednostek organizacyjnych i osób fizycznych w sprawach dotyczących własności przemysłowej. Może on występować jako pełnomocnik twórcy przed Urzędem Patentowym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz przed innymi organami i sądami, które orzekają w sprawach własności przemysłowej.
W Polsce profesja rzecznika patentowego została powołana do życia dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Nastąpiło to w grudniu 1918 roku, czyli ledwo miesiąc po odrodzeniu się polskiej państwowości. Można więc powiedzieć, że od przeszło stu lat polscy twórcy i wynalazcy mogą liczyć na wsparcie specjalistów z tego zakresu!

Oferta

znaki towarowe

wynalazki

wzory użytkowe

wzory przemysłowe

prawa autorskie

doradztwo patentowe

Nasz zespół

rzecznik patentowy

Joanna Woźniak

Rzecznik Patentowy

Jolanta Woźniak - rzecznik patentowy

Jolanta Woźniak

Rzecznik Patentowy