Kancelaria patentowa JWJ – usługi i doradztwo

Prawo poradniki

Ekscentryczni wynalazcy, natchnieni projektanci, konsekwentni wizjonerzy – tak zwykliśmy wyobrażać sobie twórców nowatorskich rozwiązań, które na trwałe zmieniają świat. Choć nie każda z osób, która chce skorzystać z ochrony patentowej, wpisuje się w tę charakterystykę, to nie da się zaprzeczyć, że oferta usług rzecznika patentowego może być niezwykle przydatna. Przede wszystkim warto zdawać sobie sprawę z tego, że efekt twórczy, powinien być właściwie chroniony, niezależnie od tego, do jakiej dziedziny nauki czy sztuki należy. To jego autor ma prawo decydować o przeznaczeniu i rozpowszechnieniu swojego dzieła.

Rzecznicy patentowi służą właśnie temu – ochronie dorobku przed nieuprawnionym wykorzystaniem. Jest to misja, którą nasza kancelaria patentowa realizuje już od ponad dwóch dekad. Mamy bardzo duże doświadczenie w tym obszarze.

Wszystko, co nas otacza, a wyszło spod ręki ludzkiej, musiało zostać przez kogoś wcześniej wymyślone i wykonane, stając się tym samym jego własnością intelektualną. Jako kancelaria patentowa rozumiemy, że kreatorzy jutra mogą potrzebować wsparcia w ochronie tej własności już dziś.

Bez względu na to, czy+ masz wątpliwości dotyczące praw autorskich, opracowałeś epokowy wynalazek, wreszcie zastanawiasz się, czy Wasz pomysł na firmę można opatentować – pozostajemy otwarci na Twoje pytania. Skontaktuj się z kancelarią patentową i rozwiej wszelkie wątpliwości.

Rzecznicy patentowi – w czym mogą pomóc?

Czym zajmują się rzecznicy patentowi?

Na terytorium naszego państwa rzecznicy patentowi działają w oparciu o Ustawę o rzecznikach patentowych z 11 kwietnia 2001 roku (Dz. U. 2001 Nr 49 poz. 509). Sprawy opłat za czynności rzeczników reguluje natomiast właściwe Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Do zadań rzecznika patentowego należy reprezentowanie podmiotów gospodarczych, jednostek organizacyjnych i osób fizycznych w sprawach dotyczących własności przemysłowej. Może on występować jako pełnomocnik twórcy przed Urzędem Patentowym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz przed innymi organami i sądami, które orzekają w sprawach własności przemysłowej.

W Polsce profesja rzecznika patentowego została powołana do życia dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Nastąpiło to w grudniu 1918 roku, czyli ledwo miesiąc po odrodzeniu się polskiej państwowości. Można więc powiedzieć, że od przeszło stu lat polscy twórcy i wynalazcy mogą liczyć na wsparcie specjalistów z tego zakresu, a kancelarie patentowe znajdują się w każdym większym mieście! Naszym klientom pomagamy w takich zagadnieniach, jak rejestracja wzoru przemysłowego czy użytkowego – badamy zdolności rejestracyjne, opracowujemy stosowną dokumentację i przeprowadzamy przez cały proces zgłoszenia wynalazków i wzorów.

Jeśli masz wątpliwości, czy kancelaria patentowa to odpowiednie miejsce, aby powierzyć jej swoją sprawę, skontaktuj się z nami. Z przyjemnością udzielimy Ci wszelkich informacji i wskażemy możliwe rozwiązania.

Oferta

znaki towarowe

wynalazki

wzory użytkowe

wzory przemysłowe

prawa autorskie

doradztwo patentowe

Nasz zespół

rzecznik patentowy

Joanna Woźniak

Rzecznik Patentowy

Jolanta Woźniak - rzecznik patentowy

Jolanta Woźniak

Rzecznik Patentowy