Znak towarowy – istotna składowa majątku firmy

Osoba projektująca znak ołówkiem na kartceZnak towarowy to jeden z najcenniejszych składników majątku firmy. Budowa marki w oparciu o nazwę firmy czy wprowadzany produkt to przedsięwzięcie długotrwałe i niejednokrotnie bardzo kosztowne – dlatego warto chronić swój znak towarowy (na przykład logo własnej firmy), przed zakusami nieuczciwej konkurencji, która może wykorzystać Twoją markę do podszywania się pod produkty czy usługi, które oferujesz. Z nieuczciwą konkurencją można spotkać się na każdym etapie działalności firmy, dlatego warto zadbać o to, by znak towarowy był chroniony, zanim ktoś użyje go ze szkodą dla właściciela. Prawo przewiduje szereg działań, które można podjąć, by zabezpieczyć się przed naruszeniem zarejestrowanego znaku towarowego. Warto je wykorzystać.

 

Zabezpieczenie znaku towarowego

Firmy latami budują zaufanie do swojej marki, dlatego tak ważne jest zabezpieczenie znaku towarowego, które chroni przed nieuprawnionym wykorzystaniem. Z pewnością każdy jest w stanie wskazać znaki towarowe, które są rozpoznawalne – lokalnie, na terenie kraju lub nawet całego świata. Takie symbole nie potrzebują dodatkowego opisu, ponieważ każda osoba, która się z nimi spotyka, od razu jest skojarzy dany logotyp czy element identyfikacji wizualnej z konkretnym producentem. Warto zdawać sobie sprawę z tego, jak wiele działań należy włożyć, aby uzyskać taki efekt. Rolą rzecznika oprócz patentowania wynalazków jest również udzielanie wsparcia w ochronie dóbr niematerialnych firm i instytucji.

 

Ochrona znaków towarowych – jakie działania można podjąć

W ramach ochrony znaków towarowych oferujemy kompleksową usługę, w tym:

badania zdolności rejestracyjnej,

  • zgłaszanie znaków towarowych: w trybie krajowym w Urzędzie Patentowym RP (UP RP), w trybie wspólnotowym w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej (OHIM), trybie międzynarodowym w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO),
  • przedłużanie praw ochronnych na znaki towarowe,
  • dokonywanie zmian praw własności w rejestrach urzędowych,
  • prowadzenie postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP (UP RP), Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej (OHIM) oraz Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości (ETS),
  • sporządzanie opinii prawnych dotyczących naruszeń praw w sprawach znaków towarowych oraz czynów nieuczciwej konkurencji,
  • przygotowywanie umów licencyjnych dotyczących znaków towarowych.

 

Zgłaszanie znaków towarowych

Oferujemy kompleksowe wsparcie w procesie zgłaszania znaków towarowych. Zajmujemy się zgłoszeniami do Urzędu Patentowego w Polsce, a także urzędów w Unii Europejskiej oraz poza nią. Pomagamy Klientom przejść przez cały proces zastrzegania znaku: od sprawdzenia dostępności znaku, przez przygotowanie pełnej dokumentacji, aż po złożenie jej we wskazanym urzędzie. Zapewniamy też pomoc w przypadku wystąpienia ewentualnego sprzeciwu i doradztwo w zakresie obrony znaku. Nasze usługi zgłaszania znaków towarowych kierujemy do osób fizycznych, jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią JWJ.