Prawa autorskie

Osoba okrążająca rękami literkę CPrawa autorskie to szeroka dyscyplina prawa cywilnego, która wymaga nie tylko olbrzymiej wiedzy, ale i znajomości wielu pól, na których może dochodzić do nadużycia. Ta dziedzina obejmuje ogół norm dotyczących wykorzystania własności intelektualnej, a przede wszystkim ma na celu zabezpieczenie praw autora. Warto wiedzieć, że dzieło podlega ochronie już od momentu rozpoczęcia procesu twórczego. Oznacza to, że nie musi być skończone, aby autorowi przysługiwała do niego pełnia uprawnień. Co więcej, nabycie praw autorskich odbywa się automatycznie i nie wymaga dopełnienia żadnych formalności. Są to prawa niezbywalne i nieograniczone w czasie.

 

Autorskie prawa majątkowe

Autorskie prawa majątkowe to rodzaj praw własnościowych zgodnie z którymi jedynie twórca jest uprawniony do pobierania pożytków ze swojego dzieła. Choć zasady dotyczące tego zagadnienia wydają się bardzo klarowne, twórcy często korzystają z doradztwa patentowego, aby uchronić się przed naruszeniami. Taka pomoc jest związana z prawami autorskimi osobistymi oraz właśnie z ich specyficznym rodzajem, czyli prawami majątkowymi. Zdarza się, że autor chce zarabiać na swoim dziele poprzez przeniesienia praw na inną osobę lub podmiot. W tej sytuacji sporządzamy dla Klienta umowę przeniesienia praw autorskich.

 

Doradztwo w zakresie praw autorskich

Oferujemy doradztwo w zakresie praw autorskich i wszelkich spraw z nimi związanych. Zarówno osobiste prawa autorskie, czyli te, których nie można przenieść na inną osobę, jak i prawa majątkowe, podlegają rygorystycznej ochronie, dlatego jeśli masz podejrzenie, że ktoś naruszył Twoją własność, warto skorzystać z pomocy specjalisty. Nasza kancelaria oferuje:

  • doradztwo i sporządzanie opinii prawnych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych,
  • przygotowywanie umów dotyczących praw autorskich i praw pokrewnych.

Zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią – chętnie dowiemy się, jak możemy ci pomóc.