5 korzyści wynikających z ochrony patentowej

Okulary leżące na dokumentachChcąc przyczynić się do wzrostu konkurencyjności i lepszego wykorzystania potencjału podmiotów rynkowych warto pomyśleć o ochronie patentowej. Może ona wynosić maksymalnie 20 lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym RP. Korzyści z opatentowania wynalazku jest kilka, dziś zajmiemy się kilkoma — najbardziej oczywistymi.

 

Podniesienie konkurencyjności firmy

Dzięki ochronie prawnej stworzonego rozwiązania można zyskać tytuł monopolisty na produkcje danego urządzenia, maszyny, techniki produkcji. Oznacza to tyle, że nikt nie może bez zgody właściciela powielać danego przedmiotu i wprowadzać na rynek analogicznych rozwiązań.

 

Wzrost wartości firmy oraz wyłączność na korzystanie z wynalazku

Zarówno co do treści, jak i zakresu obowiązywania patentu istnieje prosty sposób na określenie, kto ma prawo korzystać z wynalazku. Stanowi o tym posiadanie dokumentacji patentowej — jej brak niemal uniemożliwia udowodnienie, że przedmiot ochrony należy do danego podmiotu gospodarczego.

Kolejną trzecią już zaletą je wzrost wartości firmy. Ma ona jako jedyna możliwość sprzedaży i produkcji gotowego wyrobu, obrotu nim, a za każde przekazanie praw do wykorzystania go przez inne podmioty przedsiębiorstwo ma prawo pobierać odpowiedniej wysokości opłaty, stanowiące dodatkowe źródło przychodu. Co istotne firma może pobierać różne rodzaje opłat związanych z własnością intelektualną i przemysłową, jak np. za udzielenie prawa do znaku towarowego, rejestracji wzoru przemysłowego, patentu sensu stricte czy też prawo ochrony prawa autorskiego.

 

Wzmocnienie pozycji rynkowej

Firmy zarabiające na patentach mogą dodatkowo skorzystać z ulgi podatkowej, czyli opodatkowania wysokości nie 19% a 5% dla dochodów osiągniętych np. ze sprzedaży takiego patentu, z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, czy też z praw do patentu.

Nowe rozwiązania, opatentowane technologie produkcji związane jest z pewnością z poprawą rozpoznawalności marki i tym samym wzmocnieniem jej pozycji rynkowej. Może się to wiązać ze zwiększeniem szans na pozyskanie inwestorów zewnętrznych.