Co grozi za kopiowanie znaku towarowego?

W czasach, w których internet pozwala na błyskawiczne rozpowszechnianie informacji i kopii różnych twórczych dzieł, coraz częściej zdarza się, że osoby prywatne lub firmy korzystają z cudzej własności intelektualnej. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z tego, jak poważne mogą być konsekwencje takiego działania. Co grozi np. za kopiowanie znaku towarowego? O tym w dzisiejszym wpisie.

 

Prawne konsekwencje kopiowania znaków towarowych

Kopiowanie znaku towarowego, czyli jego bezprawne używanie, może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi. W Polsce i na całym świecie obowiązują przepisy chroniące prawa własności intelektualnej, w tym prawa do znaków towarowych. Przede wszystkim należy wiedzieć, iż w pierwszej kolejności właściciel znaku towarowego wysuwa roszczenie o zaniechanie dalszego używania. Dalej kopiowanie znaku towarowego może zostać uznane za czyn nieuczciwej konkurencji. W związku z tym sprawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej i zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej posiadaczowi praw do znaku.

Jak wyjaśniają przedstawiciele naszej kancelarii patentowej z Krakowa, w przypadku kopiowania znaku towarowego może również wystąpić odpowiedzialność karna. Zgodnie z art. Kodeksu karnego, używanie bezprawne cudzego znaku towarowego grozi karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ponadto, jeżeli sprawca działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, grozi mu także kara więzienia do lat 5.

znak towarowy

 

Kopie znaków towarowych - jak wpływają na samą markę?

Kopiowanie znaków towarowych nie tylko może prowadzić do problemów prawnych dla sprawcy, ale także wpływa negatywnie na samą markę, której znak jest kopiowany. Przede wszystkim dochodzi tu do deprecjonowania wartości danej marki, gdyż rozpowszechnianie kopii jej znaku może prowadzić do obniżenia prestiżu na rynku. W dłuższej perspektywie może to oznaczać spadek sprzedaży produktów lub usług, jakie oferuje dana firma.

Warto również pamiętać o kwestiach etycznych. Bezprawne korzystanie z cudzego znaku towarowego może być postrzegane jako działanie nieetyczne i niemoralne, a więc wpłynąć negatywnie na wizerunek firmy korzystającej z takich praktyk. W obecnych czasach, gdzie konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na etykę stojącą za markami, takie działania mogą być także przyczyną ostracyzmu społecznego oraz bojkotu towarów lub usług danej firmy.