Czy do zastrzeżenia znaku towarowego niezbędne jest posiadanie firmy?

Litera rZastrzeżenie znaku towarowego pozwala uzyskać prawo oraz urzędowe poświadczenie do bycia właścicielem danego znaku i używania go na wyłączność w sposób zarobkowy, zawodowy na określonym terenie. Co to oznacza w praktyce? Czy konieczna jest firma do zastrzeżenia znaku towarowego?

 

Korzyści wynikające ze zastrzeżenia znaku towarowego

Podstawową korzyścią jest możliwość swobodnego używania znaku towarowego czy to na swoich produktach, opakowaniach czy też sprzedawania ich pod daną zastrzeżoną nazwą. Zastrzeżony znak towarowy może być używany na wszelkiej dokumentacji związanej z towarami i usługami objętymi zastrzeżeniem w celach reklamowych. Nie tylko ma się prawo używać danej marki — jako produktu własnego, ale jest się jego właścicielem, co daje realną przewagę nad konkurencją.

Znakiem towarowym może być nie tylko nazwa i logo marki, ale również firmy. Tym samym, jeśli zdarzyłoby się, że konkurencja wypuściłaby produkt, usługę bardzo podobną do tej objętej ochroną znaku towarowego, można dochodzić swych praw i żądać zaniechania tego procederu z koniecznością zapłaty odszkodowania za poniesione na wizerunku i sprzedaży straty.

 

Czy zastrzec znak towarowy może tylko przedsiębiorca?

Zgodnie z obowiązującym prawem, a dokładniej ustawie prawo własności przemysłowej z 2000 roku, nie obowiązują już przepisy z ustawy o znakach towarowych, które stanowiły, że jedynie przedsiębiorca mógł zastrzec znak towarowy, co więcej nie obowiązuje też zakaz mówiący, że firma nie może zastrzec znaków, służących do znakowania towarów, usług wykraczających poza przedmiot działalności gospodarczej.

Zastrzeżenia znaku towarowego może dokonać osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, jednak trzeba pamiętać, że od momentu zgłoszenia ma się 5 lat na rozpoczęcie używania znaku. Będąc właścicielem znaku towarowego można, udzielić innym podmiotom odpłatnej licencji na posługiwanie się znakiem towarowym, np. na zasadach franczyzy.