Czy można legalnie używać cudzego znaku towarowego?

znak towarowy

Znak towarowy to rozpoznawalne oznaczenie, wzór lub wyrażenie, które pozwala odróżnić produkty lub usługi z określonego źródła od produktów lub usług podmiotów konkurencyjnych. Znakiem towarowym może być słowo, wyrażenie, symbol, wzór lub kombinacja tych elementów. W Polsce znaki towarowe są rejestrowane w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP). Czy to oznacza, że nie można ich dowolnie wykorzystywać? Na to pytanie odpowiadamy w dalszej części artykułu.

 

Do czego wykorzystuje się znaki towarowe?

Znaki towarowe są używane do identyfikacji produktów lub usług na rynku. Mogą być stosowane na opakowaniach, etykietach, materiałach reklamowych i innych materiałach promocyjnych konkretnej marki. Poza tym mogą być również używane na stronach internetowych i platformach mediów społecznościowych. Warto przy tym pamiętać, że znaku towarowego nie należy mylić z prawem autorskim lub patentem, ponieważ mają one różne cele i regulacje.

 

Czy w Polsce legalne jest korzystanie z cudzego znaku towarowego?

W Polsce korzystanie z cudzego znaku towarowego jest nielegalne. Obejmuje to używanie podobnych znaków towarowych, które mogłyby spowodować pomylenie ich ze znakiem innej firmy lub tworzenie podrobionych towarów oznaczonych cudzym znakiem towarowym. Jeśli zatem ktoś zostanie uznany za winnego naruszenia praw do cudzego znaku towarowego w Polsce, wówczas może podlegać grzywnie, a nawet karze pozbawienia wolności. Wyjątkiem jest jednak uzyskanie stosownej zgody na korzystanie ze znaku towarowego sporządzonej w formie umowy licencyjnej.

Podsumowując, w każdym przypadku niezwykle ważne jest, aby upewnić się, że w ramach własnej działalności nie narusza się cudzych praw własności intelektualnej. Można to zrobić, korzystając z usług naszej kancelarii patentowej z Krakowa.