Czym jest dozwolony użytek osobisty?

W dobie cyfryzacji i powszechnego dostępu do Internetu korzysta się z różnorodnych treści, które są chronione prawami autorskimi. Czy ktokolwiek z nas zastanawia się jednak, czy takie działania są zgodne z prawem? Właśnie w tym kontekście pojawia się pojęcie - dozwolony użytek osobisty, które pozwala nam na korzystanie z utworów chronionych przez prawa autorskie bez konieczności uzyskiwania zgody twórcy. Ale czy to oznacza, że można korzystać z tych utworów bez żadnych ograniczeń? W niniejszym artykule postaramy się to wyjaśnić.

 

Dozwolony użytek osobisty - co to właściwie jest?

Zgodnie z polskim prawem autorskim, dozwolony użytek osobisty to forma ograniczenia autorskich praw majątkowych, która pozwala na korzystanie z utworów chronionych przez te prawa bez konieczności uzyskiwania zgody podmiotu uprawnionego, czyli autora lub innych osób mających prawa do danego utworu (np. wydawcy czy producenta). Warto jednak podkreślić, że dozwolony użytek dotyczy tylko i wyłącznie korzystania z utworów w ramach własnego użytku osobistego.

klawiatura komputera

Ograniczenia dozwolonego użytku osobistego

Mimo że dozwolony użytek osobisty pozwala na korzystanie z utworów chronionych prawami autorskimi bez konieczności uzyskiwania zgody twórcy, to jednak nie oznacza, że można robić z nimi wszystko. Jak wyjaśnia rzecznik patentowy z naszej kancelarii patentowej z Krakowa, istnieją pewne ograniczenia wynikające z przepisów prawa, których należy przestrzegać. Przede wszystkim, nie można korzystać z utworów w celach zarobkowych czy komercyjnych. Ponadto zabronione jest udostępnianie tych utworów innym osobom.

Warto również pamiętać, że dozwolony użytek osobisty nie dotyczy wszystkich rodzajów utworów. Na przykład, nie można korzystać z utworów architektonicznych czy programów komputerowych w ramach dozwolonego użytku osobistego. W takich przypadkach trzeba uzyskać stosowną licencję od podmiotu uprawnionego.