Od czego zależy zasięg ochrony znaku towarowego?

znak towarowy

Nadgryzione jabłko. Orlen. Szklana butelka Coca-Coli. Innymi słowy: logo, nazwa i znak przestrzenny. Co mają do siebie wszystkie te elementy? Wbrew pozorom bardzo wiele! Każdy z nich to znak towarowy, jednak o nieco innym charakterze. Dzięki nim dane towary lub usługi przedsiębiorstwa można odróżnić od oferty innych firm. Jak to jest z ich obowiązywaniem? Czy korzystają z ochrony prawnej wszędzie, a może tylko w niektórych miejscach?

 

Gdzie obowiązuje ochrona prawna znaku towarowego?

Znak towarowy korzysta z ochrony tam, gdzie został zarejestrowany. Jeżeli dokonałeś rejestracji w Urzędzie Patentowym RP bez wniosku o rozszerzenie, ochrona działa jedynie na terytorium Polski. Klientom naszej kancelarii patentowej w Krakowie zalecamy, aby nie ograniczać się tylko do tej formy zabezpieczenia. Wynika to z faktu, że gdyby ktoś korzystał z takiego znaku poza RP, uprawniony nie dysponuje żadnym instrumentem prawnym, aby temu zapobiec.

Dobra wiadomość jest taka, że zasięg terytorialny ochrony znaku towarowego można rozszerzyć. Są na to dwie metody, gdyż uprawniony ma możliwość dokonania zgłoszenia w:

  • Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej – wówczas ochrona będzie obejmować teren wszystkich krajów członkowskich UE;
  • Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej – jednak nie bezpośrednio, a poprzez Urząd Patentowy RP; wówczas ochrona rozciągnie się na wszystkie lub wybrane przez uprawnionego kraje systemu madryckiego.

 

Czy warto ubiegać się o ochronę znaku towarowego?

Zdecydowanie tak! Zalet jest tak wiele, że nie sposób odpowiedzieć inaczej. Budowanie wizerunku marki, zwiększanie jej rozpoznawalności oraz wartości, a także zabezpieczenie przed nieuczciwą konkurencją to tylko niektóre korzyści, które wynikają z ochrony znaku towarowego.