Prawne możliwości ochrony marki. Jak to robić w świetle przepisów?

napis trademark ułożony z drewnianych kostekW dzisiejszych czasach korporacje, przedsiębiorstwa, a nawet jednoosobowe firmy z dużym naciskiem dbają o swoją markę. To właśnie ona często decyduje o tym, czy potencjalny klient sięgnie po produkty lub usługi danej firmy, czy też wybierze konkurencję. W związku z tym coraz więcej przedsiębiorców dąży do tego, by chronić swoją markę przed próbami jej wykorzystania przez osoby trzecie. W niniejszym artykule przedstawiamy metody ochrony znaku towarowego oraz inne prawne możliwości zabezpieczania marki.

 

Ochrona znaku towarowego firmy

Znak towarowy jest najważniejszym elementem wyróżniającym firmę na tle konkurencji. Jego ochrona opiera się przede wszystkim na rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP). Rejestracja znaku towarowego gwarantuje przedsiębiorcy wyłączne prawa do korzystania z niego przez określony czas. Proces rejestracji znaku towarowego, przy którym wsparcie oferuje kancelaria patentowa z Krakowa, dotyczy spełnienia określonych wymogów formalnych. Należy pamiętać, że znak towarowy musi być unikatowy, nie może naruszać praw innych podmiotów ani wprowadzać w błąd co do pochodzenia produktów lub usług.

 

Inne prawne możliwości ochrony marki

Oprócz ochrony znaku towarowego przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z innych środków prawnych mających na celu zabezpieczenie swojej marki. Jednym z nich jest tzw. prawo do nazwy przedsiębiorstwa, które chroni firmę przed używaniem jej przez konkurencję. W przypadku stwierdzenia naruszenia tego prawa, właściciel może domagać się zaprzestania naruszenia, a także odpowiedniej rekompensaty za poniesione straty. Kolejnym środkiem ochrony marki jest prawo autorskie. Przedsiębiorstwa mogą chronić swoje logo, grafikę czy hasło reklamowe jako utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Warto również wspomnieć o tzw. nieuczciwej konkurencji, która obejmuje szereg działań mających na celu zyskanie przewagi nad konkurencją w sposób niezgodny z prawem. Przykłady takich działań to m.in. podrobienie produktów, kradzież tajemnic handlowych czy podszywanie się pod inną firmę. Przedsiębiorca, który doświadcza nieuczciwej konkurencji, może wystąpić z roszczeniami na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.